Posadzki asfaltowe cz. 1

Wewnątrz budynku nie zawsze można dać w spodzie płytę betonową; a jeżeli posadzka przychodzi na sklepienia, na których jest usypany żwir albo piasek, to bezpośrednie wykonanie na nim asfaltu nie jest korzystne, gdyż piasek łub żwir osiądzie się z czasem w różnych punktach sklepienia rozmaicie, wskutek czego posadzka może się sfałdować.

Daje się więc pod posadzką inny pokład trwały i twardy; najczęściej jest nim drewniana podłoga t. zw. ślepa, przybita do rygli, ułożonych w nasypce sklepienia. Na podłogę używa się desek 3—4 cm grubości, szczelnie ze sobą spojonych. Dla uniezależnienia asfaltu od ruchów drewnianej podłogi, nasypuje się na nią równą warstwę piasku o około 3 cm grubości, a dopiero na nim sporządza się posadzkę asfaltową.

dachy lublin

Na starych podłogach można bez ich zrywania wykonać posadzkę w ten sam sposób.

W mieszkaniach, mających podłogi drewniane jakiegokolwiek rodzaju, a więc zwykłe, deszczułkowe (klepkowe), parkietowe i t. p., znajduje się w podsypce pod podłogą bardzo wiele zarazków rozmaitej kategorji, nadto drzewo z pod spodu butwieje, słowem wytwarzają się warunki, sprzyjające rozwojowi grzyba, lub będące powodem zaraliwych chorób. Bakterye dostają się tam przez nieszczelne spojenia desek z wodą zaciekającą przez nie z okazji mycia podłogi, albo też z innymi płynami, oprócz tego chorobotwórcze bakcyłe nanieść można na obuwiu z kurzem, względnie błotem, łub wręcz wlatują one do ubikacji z pyłem ułicznym. Radykalnym środkiem przeciw nim jest wykonanie podłogi w sposób szczelny, wykluczający powstawanie komunikacji między nasypem, znajdującym się pod podłogą — a ubikacyą. Uzyskuje się to przez ułożenie podłogi na pokładzie z asfaltu, będącego specialną kombinacyą przeważnie asfaltu sztucznego z innymi materiałami. Asfalt naturalny okazał małą przyczepność do drzewa, a więc nie zapobiegałby powstawaniu szpar.

dachy lublin

To Cię zaciekawi:

– Zwyżki wynajem Lublin
– podłogi drewniane Lublin