Posadzki asfaltowe cz. 2

Użyta masa nie powinna ulegać działaniu takich temperatur, które w danych warunkach wchodzą pod uwagę. Posadzkę układa się na asfalcie jeszcze gorącym, robotę prowadzi się partiami od środka ku ścianom, asfalt rozpościera się albo wprost na nasypie, który odpowiednio wyrównuje się i ubija — jest to tańsze, ale z wyłuszczonych wyżej powodów mniej właściwe — albo też na cienkiej warstwie betonowej. Tak wykonane posadzki obok swych zalet w dziedzinie higieny, odznaczają się wielką trwałością, natomiast robi im się zarzut, że chodzenie po nich jest uciążliwsze, aniżeli po zwykłych, mniej się bowiem pod ciężarem chodzącego poddają.

odśnieżanie lublin

Zwierzę domowe wymaga dla swego rozwoju powietrza i czystości, zatruta wyziewami atmosfera stajni, podłoga wiecznie wilgotna i przegniła, zapełniona bakcylami różnego rodzaju, są podłożem, na którym rozwijają się swobodnie zarazy bydlęce. Pierwszą rzeczą, na którą przy budowie stajni należy zwrócić uwagę, to podłoga. Zbudowaną być ona powinna z materiału nieprzepuszczającego wilgoci i nienasiąkającego nią, przy tym zmywanie i zmiatanie jej powinno być łatwe, zatem pożąda się podłogi o ile możności bez spojeń (szczelin), w których gromadzić się może zawsze jeszcze dość zarazków.

Asfalt lany nadaję się do podłóg stajennych znacznie lepiej od innych materiałów. Dr. Zink, profesor H. Nussbaum i inni przypisują mu wiele zalet przede wszystkim higienicznych, jak łatwe utrzymanie czystości, przez co usuwa się wszelkie rozkładające się związki w sposób szybki i pewny, nieprzepuszczalność, pewną elastyczność i wyższą od innych ciepłotę, zachowaną  dzięki złemu przewodzeniu ciepła. Stajen wyłożonych asfaltem nie trzyma się robactwo, ani też myszy lub szczury. Nie jest rzeczą pewną, czy te ostatnie nie znoszą zapachu asfaltu, czy też wskutek nagryzania go lepią sobie zęby, dość że od takich stajen trzymają się zdała. Asfalt musi być tak dobrany, by go uderzenia kopyt nie niszczyły.

odśnieżanie lublin