Asfalt ubijany cz. 2

asfalt-w-sztuce-budowlanejUżyteczność jej do robót asfaltowych bada się ściślej w sposób następujący: kawałek kamienia silnie się rozdrabnia, podgrzewanego i znowu rozdrabia a następnie otrzymany pył ogrzewa się dalej aż do chwili, kiedy zaczną się z niego wydzielać pary. Wówczas wsypuje się go do małej żelaznej foremki i ubija dokładnie żelaznym młotkiem na płytkę próbną, mającą zwykle 20—25 mm grubości. Po ubiciu i ostygnięciu powinna próbka okazywać wszystkie własności dobrego bruku asfaltowego, w przeciwnym razie masa wymaga dodatku czy to kamienia chudszego — jeżeli próbka okazuje się za miękką, — czy też tłustszego — jeżeli jest kruchą i przepuszczalną.

Inny, o wiele dokładniejszy sposób badania kamienia, polega na rozpuszczeniu zawartego w nim bitumu przy użyciu płynów rozpuszczających go. Ważeniem ustała się procentowy stosunek składników. Rezultat tego badania jest oczywiście o wiele dokładniejszy od pierwszego, polega bowiem na rachunku, a nie zależy od wprawy obserwatora.

Kamień asfaltowy wyłamany ze skały rozdrabnia się . na pył asfaltowy i ten dopiero służy do wykonywania nawierzchni i chodników z t. z. asfaltu ubijanego a nadto stanowi także główny materiał do sporządzania mastyksu asfaltowego, z którego wykonuje się asfalt lany i izolacje asfaltowe.

Kamień asfaltowy nie tylko już przesortowany, ale także na zasadzie prób i badań doprowadzony do pożądanej zawartości bitumu, rozdrabnia się przez ogrzewanie albo też maszynowo. Pierwszym sposobem posługiwać się można przy produkcji na mniejszą skałę w sposób następujący; bryły rozbija się młotkiem na kamyki wielkości pięści, usypuje się je cienką warstwą na dnie kotła blaszanego i ogrzewa tak długo, aż rozpadną się na drobny pył. Grubszych warstw kamienia w kotle należy unikać, gdyż wówczas nie są one w stanie równomiernie się rozgrzewać i gdy warstwa bliższa ognia nie tylko że się już sproszkowała, ale asfalt — ze stratą dla jakości pyłu — z niej się wytapia, warstwy górne nawet nie podgrzały się jeszcze należycie. Lepsze aparaty do proszkowania przez ogrzewanie mają kształt leżącego cylindra i są wewnątrz opatrzone w mieszadło, poruszające wsypany kamień, dzięki temu unika się nierównomiernego ogrzania masy i zapobiega stracie asfaltu, lepiej jeszcze działają te aparaty, gdy ogrzewa się je pośrednio.

To Cię zainteresuje:

– prawo jazdy Lublin