Gudron cz. 4

Przetopienie asfaltu trinidad z topnikiem odbywa się w kotłach, z których gotowy gudron wylewa się do dołów w ziemi, w których wystyga 1 tężeje.

Do fabrykacji mastyksu służy już inny kocioł, mający kształt leżącego cylindra, zaopatrzony wewnątrz w mieszadło poruszane mechanicznie. Kocioł jest obmurowany, ma przeciętną pojemność 5.000 kg, do obrotu mieszadeł zużywa się 8—9 k. p., materiał wrzuca się otworem u góry, wypływ znajduje się u dołu, najczęściej w stronie czołowej kotła i to zwykle umieszczony około 1’00 m nad posadzką, to znaczy w takiej wysokości, by wózek, do którego gorący mastyks z kotła się odpuszcza, mógł pod otwór swobodnie podjechać. Do kotła daje się najpierw gudron, gdy tenże już w zupełnościsię roztopi, a temperatura dojdzie do około 140 stopni C,. wsypuje się pierwszą partię pyłu o ile możności podgrzanego, by nie obniżał temperatury kotła. Równocześnie puszcza się w ruch mieszadło, a gdy masa w kotle stanie się już zupełnie jednolitą, daje się następną partię pyłu i tak postępuje się dalej aż do uzyskania masy o pożądanych własnościach. W międzyczasie temperaturę w kotle podnosi się do 180 stopni C.

To Cię zaciekawi:

– nauka prawa jazdy Lublin