Posadzki asfaltowe cz. 3

Pokład daje się z betonu na 12—15 cm. grubego, o mieszaninie 1 : 3 : 4 do 1 : 4 : 6, płyta asfaltowa ma 2 cm grubości; można ją także ułożyć na starej podłodze. Powierzchnia takiej posadzki nie może być gładką, bo byłaby śliską, robi się więc na niej deseń w sposób opisany poprzednio.

Do chlewów świńskich asfalt się nie nadaje, gdyż uryna świń go rozpuszcza.

Natomiast nadaje się on do podłóg i ścian w wychodkach i pissoirach, gdyż tu nie jest wrażliwy na działanie moczu.

W rzeniach używa się również podłóg asfaltowych: daje się im tam grubość 2—2’/a cm, rozścielając je na pokładzie betonowym lub ceglanym. Takie podłogi powinne mieć odpowiednio dobrane nachylenia, by je można łatwo i dokładnie spłukiwać i by nieczystości same szybko spływały. — Tłuszcze na asfalt nie działają, z biegiem lat wsiąkają tylko nieco w taką posadzkę, czego zresztą nic da się uniknąć i przy innych materiałach, można więc także używać podłóg asfaltowych w magazynach tłuszczów, kości i t. p.

wyposażenie wnętrz online

Kwas mleczny rozkłada cement użyty do posadzki betonowej, z większą korzyścią używa się więc w mleczarniach do tego celu asfaltu.

Podłogi na tarasach, platformach it. p. wykonuje się w ten sposób, że na wyrównanym należycie pokładzie, wykonanym jednym z opisanych sposobów, daje się posadzkę asfaltową, przy czym na 1 m- tejże używa się około 100 kg asfaltu, 50 kg piasku.

Nachylenie posadzki wynosi 1 : 50 (0’02). Jeżeli taras jest nic nakryty i wystawiony na działanie słońca, to posypuje się niestężałą jeszcze posadzkę piaskiem albo pyłem porcelanowym, które wciera się w powierzchnię i w ten sposób zapobiega się rozmiękaniu asfaltu od gorąca.

Place tennisowe wykonuje się, dając najpierw pokład z ubijanego kamienia, na nim płytę betonową z chudej mieszaniny o grubości 5 cm, a na to wierzch asfaltowy o grubości 2 cm.

Klepiska do młócenia zboża, wykonane z asfaltu, bardzo dobrze się wprowadziły w użycie i nad innymi górują tym, że są zupełnie poziome i równe, względnie elastyczne, nie przepuszczają  wilgoci, dają się utrzymać bardzo czysto. Płytę asfaltową wykonuje się tu o grubości 2—3 cm, na pokładzie betonowym albo ceglanym.

W piwnicach browarnianych, szczególnie zaś w tych, które służą do przetrzymywania małych beczułek z piwem, posadzka asfaltowa dała znakomite rezultaty. Grubość jej wynosić powinna 4 cm, a sporządza się ją na betonie o grubości 15 cm. Gładka i jednolita powierzchnia, jaką asfalt tworzy, pozwala manipulować beczkami bez szkody dla posadzki, która dzięki swej elastyczności i jednolitości nie pęka tak, jak inne posadzki. Z braku spojeń nie gromadzą się w nich resztki, wytwarzające w następstwie bakterie i zaduch, szkodzący dobroci piwa.

wyposażenie wnętrz online