Utrzymanie asfaltu

zadanie-asfaltuNa utrzymanie czystości pokładu asfaltowego, jak i na jego trwałość ujemnie działa bezpośrednie sąsiedztwo dróg żwirowanych, gdyż nanoszone z nich błoto i pył działanie ujemnie. Przejście z drogi, żwirowej na asfaltową powinno być zawsze brukowane. Ulica asfaltowa nie przedstawia dla ruchu kołowego większego niebezpieczeństwa, aniżeli na innych brukach, zależy, to tylko od przyzwyczajenia się zarówno przechodniów, jak i koni i woźniców. Statystyka berlińskiej straży pożarnej wskazuje, że najmniej wypadków miał ten jej oddział, który przeważnie jeździł asfaltowanymi ulicami, że więc bezpieczeństwo wzrasta w miarę powiększania się sieci.dróg asfaltowanych, bo gdy ich jest mało i koń zjeżdża z bruku zwykłego na asfaltowy jest jasne, że może ulec wypadkowi szczególnie, gdy woźnica nie ma w tych sprawach doświadczenia. Gaz świetlny, wydobywający się z nieszczelnych rur, oddziaływa na asfalt szkodliwie, mianowicie zawarte w nim ciężkie węglowodory a w szczególności benzol rozpuszczają bitum tak,, że masa cała rozmięka i traci spoistość. Zapobiega się temu. Przede wszystkim należytym uszczelnieniem rurociągu, potem bardzo starannym wykonaniem betonu. W większości wypadków okazało się bowiem, że przedostawanie się gazu aż do asfaltu umożliwiało złe wykonanie betonu, który był albo porysowany, albo w miejscach łączenia się dwóch jego warstw, świeższej i starszej, nie był odpowiednio wykonany. Zapobiega do pewnego stopnia również pokrycie rurociągu żwirem a na to warstwa papy. Sól działa na asfalt ujemnie.

To Cię zainteresuje:

– pomoc drogowa klucze