Asfalt Dammana

Asfalt Dammana może być uważany za prymitywny asfalt piaskowy, z tą różnicą, że jako środek wiążący (dokładniej określając środek wyrównujący) zamiast asfaltu została użyta smoła pogazowa. Ponieważ przy używaniu smoły podgrzewanie mieszaniny nie jest potrzebne, zaletą asfaltu Dammana jest możliwość układania go na zimno. Asfalt ten jest wynalazkiem Dr. Dammana, radcy budowlanego w Essen. Znalazł […]

Podłoże piaskowe – wykonanie

Mieszanie Wspomniano już poprzednio, że do wyrobu asfaltu piaskowego potrzebne są kosztowne i skomplikowane urządzenia. Dzieje się to dlatego, że mineralne składniki mieszaniny muszą być wysuszone, wyczyszczone a również i podgrzane do wysokiej temperatury, oddzielnie od bitumu, który także musi być doprowadzony do wysokiej temperatury. Mieszanie kamiennych składników z bitumem i materiałem wypełniającym powinno odbywać […]

Podłoże piaskowe – zawartość

Materiał wypełniający (uszczelniający) Materiał wypełniający jest ważną częścią mieszaniny, jeśli pragniemy otrzymać mieszaninę zwartą (ścisłą). Puste przestrzenie między miałem kamiennym wypełnia się piaskiem, a między grubym piaskiem – drobnym piaskiem, pozostają jednak jeszcze nie wypełnione przedziały między drobnym piaskiem. Te przestrzenie mogą być wypełnione pyłem, dla którego ustalono, że musi przejść przez sito. Z tej […]

Asfalt piaskowy – podłoże i warstwy

Podłoże We wcześniejszych wpisach został opisane podłoża dróg asfaltowych. Do tego należy dodać, że wszelka już istniejąca twarda nawierzchnia, o ile jest dość mocna i trwała może być użyta jako podłoże pod asfalt piaskowy. W Amersfoort bruk jednej ze starych ulic wykorzystano jako podłoże. Istniejący bruk kamienny pozostawiono w jego dawnym stanie i uwałowano na […]

Asfalt piaskowy

Uwagi ogólne W dziedzinie asfaltu piaskowego technika asfaltowa osiągnęła wysoki stopień rozwoju, tak w kierunku naukowym jak i technicznym. Pierwotną ideą było stworzenie takiej mieszaniny składników mineralnych z materiałami bitumicznymi, która by posiadała te same własności jakie ma spotykany w przyrodzie wapień, przesycony bitumami. Poszukiwania dały zadziwiające wyniki – zamierzony cel osiągnięto w rozmaity sposób. […]

Asfalty lane

Uwagi ogólne Asfalt lany niekiedy nazywany również asfaltem smarowanym, jako materiał na jezdnię ma tylko lokalne znaczenie. Początkowo stosowany był dość często do budowy ulic w Szwajcarii, Włoszech i Hiszpanii, rzadziej we Francji i Ameryce, nieco częściej w Niemczech. Ostatnio w Anglii znów wchodzi w użycie, lecz w nieco zmienionej formie. W Holandii przeważnie jest […]

Asfalt płytowy

Uwagi ogólne Płyty asfaltowe spotyka się w handlu w dwóch różnych gatunkach: wyrabiane z asfaltu naturalnego i całkowicie lub częściowo z bitumów otrzymywanych z ropy naftowej. Te ostatnie wyroby są produktem syntetycznym i częściej znane są pod nazwą bloków asfaltowych, podczas gdy inne nazywają płytami asfaltowymi lub też płytami z asfaltu ubijanego. Stosowanie płyt asfaltowych […]

Asfalt prasowany

Uwagi ogólne Asfalt prasowany wyparty został obecnie ze swego dominującego stanowiska na drugorzędne miejsce. Czy stan ten będzie długotrwały, odpowiedzieć trudno. W każdym razie zarządy drogowe, uwzględniając stan obecnej techniki i ceny asfaltu naturalnego, nie mają dostatecznych powodów do budowania dróg z asfaltu prasowanego. Asfalt prasowany jest najstarszym z asfaltów stosowanych do budowy ulic. Wiele […]

Przekrój poprzeczny, łuki i spadki

Przekrój poprzeczny Drogi asfaltowe posiadają gładką powierzchnię, wody deszczowe mogą zatem prędko i bez przeszkód spływać na boki. Stąd wniosek, że spadki poprzeczne dawać można wyjątkowo małe. Im gładszą i ściślejszą jest powłoka asfaltowa tym mniejsze potrzebne są spadki poprzeczne. Z drugiej strony nie trzeba zapominać, że taka nawierzchnia drogowa jest nieprzepuszczalna, a więc wszystkie […]

Boczne zamocowanie dróg asfaltowych

Uwagi ogólne Powłoka z bitumicznych materiałów wiążących stanowi swego rodzaju masę plastyczną. Pod wpływem ruchu i jego bezustannych uderzeń i drgań, ma ona skłonność, bardziej niż jakakolwiek inna nawierzchnia drogowa, do rozszerzania się na boki. W przypadkach kiedy po bokach drogi wykonane są tego rodzaju wzmacniające roboty, jak brukowane pobocza, chodniki, ścieki z twardym łożyskiem […]