Użycie asfaltu

W budownictwie używano asfaltu szczególnie w Asyrii, Mezopotamii i Persji, i to jako środka do ochrony murów przed działaniem wilgoci, oraz jako zaprawy do wiązania ścian z palonych, lub suszonych cegieł glinianych. W. Jepp twierdzi, że użycie asfaltu do tego celu jest nawet dawniejsze, aniżeli znajomość wapna palonego. W każdym razie asfalt okazał się nie […]

Tradycja asfaltu

Asfalt ma już swoją dobrą tradycję, znany on był ludom starożytnej Persji, Mezopotamii, Judei, Fenicji, Egiptu, dalej Grekom i Rzymianom na wiele wieków przed Chrystusem. W różnych czasach i u różnych narodów nazwa jego bywała różną ; ponieważ np. najbardziej w starożytności znanym miejscem eksploatacji było morze Martwe w Palestynie, zwano asfalt „smolą żydowską”; najbardziej […]

Asfalt ważny w budownictwie

Asfalt stał się w ostatnich czasach artykułem ważnym i modnym, szczególnie w budownictwie zajął we wszystkich jego działach wybitne miejsce, a nadto odgrywa także w wielu innych gałęziach przemysłu poważną rolę. Znaczenie jego datuje się właściwie od niedawna, jako datę wzrostu tegoż przyjąć by można rok 1712, tj. czas odkrycia pokładów asfaltu w Val de […]

Naprawa uszkodzonego pokrycia

Uszkodzone miejsca na dachu naprawia się w ten sposób, że całą popsuta partię papy wycina się, a w jej miejsce nakłada się pas papy nowej w ten sposób, że podsuwa się go górną krawędzią pod starą papę przynajmniej na 10 cm, zaś dolną nakrywa się nią również na tyle, boki chowa się pod kaptur na […]

Powtarzanie terowania

Terowanie powtarza się co pewien okres czasu, chodzi bowiem o to, by w miejsce ulistnionych z papy olei, które jej nadawały giętkość, doprowadzić tam nowe ich ilości, a zarazem zapełnić opróżnione przez to pory, tworzące w przeciwnym razie w strukturze papy miejsca próżne, do których wchodzi powietrze i zwiększa w ten sposób powierzchnię oddziaływania. Odstępy […]

Terowanie świeżo zbudowanego dachu

Terowanie w dnie chłodne ma znowu tą złą stronę, że masa gorąca, rozsmarowywana cienka warstwą na wielkiej powierzchnią bardzo szybko stygnie i przez to gęstnieje, z trudem więc tyłka spełniać może swe zadanie. Ujemne strony terowania w takich warunkach są do tego stopnia szkodliwe, że praktycy radzą dachy po kryte jesienią pozostawić bez terowania aż […]

Materiał do terowania

Terowanie dachu należy powtarzać regularnie i przeprowadzać bardzo starannie, bo przez to doprowadza się do włókien te związki, które się ulotniły i zamyka się mikroskopijne pory dla dostępu powietrza. Do terowania dachów używa się różnego rodzaju kompozycji, których nazwy dowolnie dobierane, rzadko kiedy objaśniają wartość masy. Podstawowym materiałem, z którego bywają one wytwarzane, jest ter […]

Terowanie dachów

Papa, jako pokrycie dachów, obok wymienionych zalet ma oczywiście wady, z którymi liczyć się należy. Ter użyty do impregnacji zawiera zawsze pewną – zależną od stopnia destylacji – ilość olejów lotnych, które mniej lub więcej szybko z papy ujdą. Skutkiem tego papa z biegiem lat wysycha, staje się kruchą i łamliwą, a równocześnie rozpoczyna się […]

Masa izolująca

Masę izolującą, którą powleka się pierwszą warstwą papy, nakłada się gorącą, w grubości 2 – 3 mm, pracę zaczyna się od okapu i prowadzi wzdłuż, względnie równolegle do tegoż, pasami tak szerokimi, by zaraz po skończonym rozsmarowywaniu gorącej masy można było nałożyć na nią drugą warstwę papy. Po rozciągnięciu rulonu naciska się lekko papę, by […]

Działanie powietrza

Przed działaniem powietrza na izolację chroni nałożony na nią górny pokład papy, wskutek tego działanie atmosfery ogranicza się do minimum. Izolacja pozostaje więc prawic niezmieniona, a ze swej strony chroni znowu dolny pokład papy, na którym leży i to tak skutecznie, że zachowuje on wszystkie swe zalety i pozostaje trwale elastycznym. Jeżeli mimo tej ochrony […]