Asfalt ubijany cz. 5

Pył ostatecznie już sporządzony powinien w końcu przejść przez sita, gdyż zawsze znajdą się w nim jeszcze grubsze ziarna. Najodpowiedniejsze są sita wielkości Nr. 14—16, mają być one wykonane z doskonałego grubego drutu stalowego i należy je też często czyścić twardą, ostrą szczotką, by zapobiec zabijaniu oczek asfaltem. Sita drgające są lepsze od bębnowych, asfalt […]

Asfalt ubijany cz. 4

Kołotoki, znane w innych gałęziach przemysłu, odpowiednio zrekonstruowane, oddają również przy rozdrabnianiu kamieni asfaltowych wielkie usługi. Wyróżniają się tym, że nic powodują rozpylania miału asfaltowego w powietrzu, wytwarzana przez nic mączka ma ziarna o jednostajnej wielkości i o okrągłym kształcie. Kołotoki są wielkimi i ciężkimi kołami rozgniatają i rozcierają narzucony na talerz materiał, wskutek takiego […]

Asfalt ubijany cz. 3

Proszkowanie kamienia przy produkcji na wielką skalę odbywa się na drodze mechanicznej, przez użycie odpowiednio złożonego systemu specjalnych maszyn. W jednych, t. z. łamaczach kamień gruby rozbija się na drobny, w drugich drobny proszkuje się na pył, który następnie w trzecich przesiewa się dla osiągnięcia jednostajnej wielkości ziarn. Urządzenia te mają do przezwyciężenia znaczną trudność, […]

Asfalt ubijany cz. 2

Użyteczność jej do robót asfaltowych bada się ściślej w sposób następujący: kawałek kamienia silnie się rozdrabnia, podgrzewanego i znowu rozdrabia a następnie otrzymany pył ogrzewa się dalej aż do chwili, kiedy zaczną się z niego wydzielać pary. Wówczas wsypuje się go do małej żelaznej foremki i ubija dokładnie żelaznym młotkiem na płytkę próbną, mającą zwykle […]

Asfalt ubijany cz. 1

Materiał przeznaczony do wykonania asfaltu ubijanego, ma być jednolity i powinien zawierać 9 – 12% bitumu. W naturze skały zawierają go w rozmaitej ilości, różnej nie jednokrotnie w tym samym pokładzie, na to zwrócić należy baczną uwagę już w kopalni i przez staranne sortowanie kamienia a następnie przez umiejętne i ustawiczne badanie ilości zawartego w […]

Utrzymanie asfaltu

Na utrzymanie czystości pokładu asfaltowego, jak i na jego trwałość ujemnie działa bezpośrednie sąsiedztwo dróg żwirowanych, gdyż nanoszone z nich błoto i pył działanie ujemnie. Przejście z drogi, żwirowej na asfaltową powinno być zawsze brukowane. Ulica asfaltowa nie przedstawia dla ruchu kołowego większego niebezpieczeństwa, aniżeli na innych brukach, zależy, to tylko od przyzwyczajenia się zarówno […]

Zastosowanie asfaltu

W budownictwie a w pierwszym rzędzie w budowie dróg znalazł asfalt naturalny zastosowanie w dwojakiej formie: jako asfalt ubijanji1any, W obydwóch razach zalety tych materiałów wystąpiły z taką siłą, że z chwilą, w której je poznano i nauczono się sporządzać asfalt w sposób właściwy, budowa ulic i chodników asfaltowych rozwinęła się i wzrasta z dniem […]

Zastąpienie papą

Użycie papieru może być zresztą także w zupełności zastąpione papą, wykonuje się wówczas dach podwójnie papą kryty według reguł dla niej przyjętych, a po powleczeniu górnej warstwy papy cementem drzewnym usypuje się na niej piasek, żwir itd. Przy tej konstrukcji odpada użycie drutów, a przybijanie papy gwoździami jest ograniczone. Praktykowane bywa dalej nachylanie połaci dachu […]

Cement drzewny – podsumowanie

Opisany sposób wykonywania dachów z cementu drzewnego podany jest tylko w zarysie; szczegóły ulegają często zmianom, powstającym bądź to ze względu na lokalne zwyczaje lub potrzeby, bądź też ze względu na więcej zasadnicze zmiany konstrukcyjne, ochronione szeregiem patentowanych sposobów. Na Śląsku na przykład używa się często w miejsce szalowania dachu deskami, plecionkę trzcinową, zupełnie podobną […]

Błędy wykonania

Do najczęstszych należą: Niestaranne pociągnięcie papieru cementem, względnie pozostawianie na papierze suchych miejsc i fałdów. Przegotowanie (przepalenie) cementu, przez co traci wiele na sile lepienia papieru. Niestaranne wykonanie połączeń pokrycia z murami, rynnami, wo wszystkich kątach itp. Gdy nasyp żwirowy ma za mało gliny, albo był za słabo walcowany; wówczas burza może go częściowo zwiać, […]